Σύνδεσμοι Zoom

Εδώ μπορείτε να δείτε τον σύνδεσμο 'ZOOM' για το μάθημα που έχετε συμμετοχή.